bg_image
Elmas Grup
Hakkımızda

2002 yılında mobilya, metal aksesuar mekanizma sistemleri imalatı ve elektrostatik boyama sistemleri ile Elmas Metal Sanayi unvanı ile kurulduğu günden bugüne Kayseri’de mobilya imalatçı firmalarımızın tedarikçiliğini yapmaktadır.

Elmas Metal Sanayi 2013 yılında metal yan sanayinin yanısıra mobilya malzemeleri sektöründe de hizmet vermeye başlamıştır. Mevcut konumu itibarı ile mobilya yumuşak grup, mobilya malzeme tedarik konumunda A dan Z ye ürün yelpazesiyle pazarda aktif şekilde hizmet vermektedir. Sünger grubu, tekstil grubu, malzeme ve metal grubu ürünlerle müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamayı amaçlayan Elmas Malzemecilik Türkiye’nin önde gelen firmaları arasına girmeyi hedeflemektedir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Modern çağın teknolojik ihtiyaçlarını yakından takip ederek geliştiren, kendini sürekli olarak yenileyen ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Elmas Malzemecilik sektörde kalitesinden ödün vermeden , üst sıralara doğru emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Destek verdiğimiz ürün gruplarımız aşağıda sıralanmıştır.

image
image
image
Elmas Grup

image

Misyonumuz

Elmas Malzemecilik Türkiye’nin önde gelen firmaları arasına girmeyi hedeflemek, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktır.

image

Vizyonumuz

Modern çağın teknolojik ihtiyaçlarını yakından takip ederek geliştiren, kendini sürekli olarak yenilemek.

image

SEVESO Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

BÖLÜM 1

  1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: TURGUT ÇELEBİ ELMAS METAL SANAYİ

Adres: Kayseri OSB Mah. 4.Cad. No:6 Melikgazi/ Kayseri

  1. Güvenlik Raporu / Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi hazırlanması:

SEVESO direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Madde 10 gereğince “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

  1. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

Turgut Çelebi Elmas Metal 31.03.02 Nace Kodunda faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda; yatak desteklerinin imalattı (yaylı veya çelik tel aglı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı d.senmıs somya bazalar, somya, karyola, vb.) üretimi gerçekleştirmektedir

  1. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

Kuruluşta bulunan Büyük bir kazaya sebep olabilecek maddelerin (Ek-1 Bölüm 1 ve 2 belirtilen) bilinen isimleri, zararlılıkları ve özellikleri

  1. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç/dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmıştır.

 

 

BÖLÜM 2

  1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazalar hakkında bilgi: Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:

 

KAZA SENARYOSU

POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU

KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI

· Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verebilir.

· Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.

· Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgâr yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

· Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

· İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.

· Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

· Kuruluşumuzda çevresel kirlilik önlemek üzere tank havuzları, döküntü kitleri vb. önlemler mevcuttur.

· Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

· İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

 

  1. Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.
  2. Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmıştır.